BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI ÖRNEK ALIMI

 BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI
      
         Merkez Laboratuarı Bakteriyoloji Birimi, 7 gün 24 saat, hem yatan hem de poliklinikten yararlanan hastalara hizmet vermektedir.
Polikliniklere başvuran hastalar, kendilerine ait biyolojik örnekleri, Örnek Alma Ünitelerine teslim ederler. Örneklerin Bakteriyoloji Laboratuvarına ulaşımından hastalar ya da hasta sahipleri sorumlu değildir. Örnekler, Örnek Alma Üniteleri tarafından Merkezi Laboratuvar Örnek Kabul ve Tasnifleme Birimine ulaştırılır.
Yatan hastaların örnekleri ise, servis görevlileri tarafından Merkezi Laboratuvar Örnek Kabul ve Tasnifleme Birimine ulaştırılır.
Örnek alımı:

  1. Kültür ile ilgili örnekler antibiyotik kullanımından önce ya da antibiyotik kesildikten 48 saat sonra alınmalıdır; aksi takdirde mikroorganizmaların üretilmesi mümkün olmayabilir.
  2. Bakteriyolojik kültür örnekleri için, Örnek Alma Üniteleri tarafından verilen steril kaplar  kaplar kullanılır.
  3. Örnek kabı çatlak ya da kırık olmamalıdır.
Boğaz kültürü
Kültür alınmadan önce, bir şey yememeye dikkat edilmelidir. Yenildiği takdirde, ağız birkaç kez çalkalanıp dişler fırçalandıktan sonra, kültür aldırılmalıdır. Kültür alınırken eküvyonun (steril, ucu pamuklu çubuk) dile ve dişe değmemesi için ağız iyice açılmalı ve tükürük ile bulaş olmamasına dikkat edilmelidir. Taşıyıcı bir besi yeri içine alınan boğaz kültürleri, 24 saate kadar bu ortamda bekleyebilmektedir. Ancak kültür örneğinin güneş ışığı altında kalmaması ve uygun ortamda tutulması çok önemlidir.
Balgam kültürü
Kültür için en uygun örnek, sabah çıkarılan ilk balgam örneğidir. Ağız birkaç kez su ile çalkalandıktan ve dişler fırçalandıktan sonra, derin bir nefes alıp ve öksürerek  balgam çıkartılır. Balgamın tükürük ile bulaşmamasına özen gösterilir. Balgam çıkaramayan çocuk hastalara muayene oldukları bölümde yardım verilmektedir.
İdrar kültürü
Kültür için "orta akım idrar" verilmelidir. Bu amaçla, kadınlarda genital bölge, su ile yıkanarak kurulanır. Ön yıkamadan sonra ilk gelen idrar dışarıya atılır. Orta akım idrar,  steril idrar kabı içine yapılır. Son kısım idrar, dışarıya yapılır.  İdrarını tutamayan küçük çocuklara muayene oldukları bölümde hemşireler yardımcı olmaktadır. Kültür için alınan  idrar bir saat içinde  laboratuvara getirilmeli,  beklemek zorunda kalınırsa mutlaka buzdolabında tutulmalıdır.
Dışkı kültürü
Muayene olunan bölümde steril eküvyon ile alınan dışkı veya rektal sürüntü örneği,  transport besi yerinde laboratuvara ulaştırılır.
Püy kültürleri
Doktor tarafından steril taşıyıcı besi yerleri içine veya enjektör / tüp içine alınan kültürler, en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalı, püyün nereden alındığı istek kağıdında belirtilmelidir.
Vajen ve üretral akıntı, konjunktiva kültürleri
Örnekleri kültür isteyen doktor tarafından alınan ve steril taşıyıcı besi yerine konan kültürler, en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Anaerob kültür
Doktor tarafından anaerob için özel taşıyıcı besi yerine alınan kültür örnekleri, en kısa sürede laboratuvara ulaştırılmalıdır.