BİYOKİMYA LABORATUVARI HAKKINDA

        Merkezi Laboratuvar bünyesinde yer alan Biyokimya Laboratuvarı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde takip ve tedavileri sürdürülen hastalara, acil ve rutin laboratuvar hizmeti vermektedir.

       Biyokimya Laboratuvarı ile poliklinik ve servisler arasında Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS) ve Hastane Otomasyon Sistemleri (HBYS) bağlantısı bulunmakta; acil, poliklinik ve servisler, test sonuçlarını bilgisayar ekranından görebilmektedir. Bilgisayar ortamında kaydedilen test sonuçlarına hastaların dosya veya istem (barkod) numaralarıyla her başvuruda ulaşmak mümkündür.

Acil, rutin, hormon, CBC ve idrar bölümlerinden oluşan Biyokimya Laboratuvarının Acil Bölümünde; acil biyokimya ve koagülasyon testleri; CBC, periferik yayma, retikülosit sayımı ve boyama ile digoksin ve salisilik asit düzeyleri çalışılmaktadır.

       Rutin Biyokimya Laboratuvarında; rutin biyokimya ve CBC gibi hematoloji testleri yapılmakta ve ilaç düzeyleri ölçülmektedir.

       Hormon laboratuvarında; rutin hormon testleri, tümör belirteçleri, üçlü ve ikili tarama testleri ile ferritin, folik asit ve vitamin B12 düzeylerine bakılmaktadır.

       Biyokimya Laboratuvarının İdrar Bölümünde; tam otomatik idrar analizinin yanı sıra, bağımlılık tespiti için kart-test paneli çalışılmakta ve gaitada gizli kan aranmaktadır.

Biyokimya Laboratuvarında iki klinik biyokimya uzmanı öğretim üyesi, rotasyonla gelen iki araştırma görevlisi ve 23 teknisyen görev yapmaktadır:

 
Laboratuvar Sorumluları:

· Prof. Dr. Sabahattin Muhtaroğlu          · Prof. Dr. Kader Köse

 

TEKNİSYENLER

Gündüz (8.00-17.00)

     Gece (16.00-8.00)

Acil:

CBC:

· Hayrettin Tıraş

· Nafi Kırıktaş

· Nurhan Yeşil

· Okur Ercüment Özçelik

Rutin Biyokimya:

· Aynur Kaya

· Murat Uğurlu

· Nail İpek

· Güler Eğilmez

· Yasin Koç

· Adalet Bilgiç

Hormon:

· İsmail Akbulut

· Bilal Akalın

· Figen Per

· Ahmet Gani KÜPELİ

· Bekir Güner

· Cevat Eğilmez

· Ertan Yıldız

· Mevlüdiye Kayabalı Sunu

İdrar:

· Erhan Erdoğan

· Fatih Öztürk

· Esira Gönültaş

· Uğurcan Yıldırım

· Mehtap Arık

· Osman Yüzügüllü

· Yılmaz Ekinci

· Nesrin Apaydın

· Birsen Yılmaz

 

İlaç düzeyleri:

 

 

· Mehtap Arık

 

 

İrtibat telefonları (iç hat)
Prof. Dr. Sabahattin Muhtaroğlu
Prof. Dr. Kader Köse                
Acil Laboratuvarı                       
Rutin Biyokimya Laboratuvarı  
CBC Laboratuvarı                  
Hormon Laboratuvarı    
İdrar Laboratuvarı          
Araştırma Görevlisi odası   
23277
23293
20217
20202
20209
20183
20200
20185