BİYOKİMYA LABORATUVARINDA YAPILAN TESTLER

REQAS UK ve BIORAD USA Eksternal Kalite Kontrol Programı'na kayıtlı olan Biyokimya Laboratuvarında; rutin biyokimya, idrar, tam kan sayımı, ilaç düzeyleri, hormon ve tümör belirteçleri ile ilgili testler çalışılmaktadır.

Test adı

No

Kod

Enzimler (serum)

Acil

1

72524

Aspartat transaminaz (AST)

*

2

72525

Alanin transaminaz (ALT)

*

3

72526

Alkalen fosfataz (ALP)

*

4

72520

Gama-glutamiltransferaz (GGT)

*

5

72522

Kreatin kinaz (CK)

*

6

72523

Kreatin kinaz-MB (CK-MB)

*

7

725102

CK-MB kütle

*

8

72521

Laktat dehidrogenaz (LDH)

*

9

72518

Alfa-amilaz

*

10

72519

Lipaz

 

11

72535

Total asit fosfataz (ACP-T)

 

12

72536

 Prostatik asit fosfataz (ACP-P)

 

13

72542

 Non-prostatik asit fosfataz (ACP-NP)

 

14

725142

Psödokolin esteraz

*

 
Metabolitler (serum)

15

72501

Glukoz

*

16

72595

OGTT

 

18

72507

Kan üre azotu (BUN)

*

19

72508

Kreatinin

*

20

72509

Ürik asit

 

21

72516

Bilirubin, total

*

22

72517

Bilirubin, direkt

*

23

72560

Amonyak (EDTA’lı kan)

*

 
Elektrolit-Mineral (serum)

24

72513

Sodyum (Na+)

*

25

72514

Potasyum (K+)

*

26

72515

Klorür (Cl-)

*

27

72510

Kalsiyum (Ca)

*

28

72511

İnorganik fosfor (Pi)

*

29

72512

Magnezyum (Mg)

*

 
Lipid/Lipoprotein (serum)

30

72502

Trigliserit

 

31

72503

Total kolesterol

 

32

72504

HDL-kolesterol (HDL-C)

 

33

72505

LDL-kolesterol (LDL-C)

 

 
Proteinler (serum)

34

72527

Total protein

 

35

72528

Albümin

 

36

72598

Sistatin C

 

37

72599 

Amiloid A

 

38

72538

Prealbümin

 

39

725100

Troponin-I

*

40

725101

Miyoglobin

*

41

72537

Osteokalsin

 

Anemi paneli (serum)

42

72529

Demir (Fe)

43

72530

Demir bağlama kapasitesi (UIBC)

44

72530

Total demir bağlama kapasitesi (TIBC)

45

725123

Ferritin

46

725124

Folik asit

47

725125

Vitamin B12 (Siyanokobalamin)

Hormonlar (serum)

48

725103

Tirotropin (TSH)

 

49

725104

Triiyodotironin (T3 ), serbest

 

50

725105

Tiroksin (T4),  serbest

 

51

725106

Triiyodotironin (T3), total

 

52

725107

Tiroksin (T4), total

 

53

725108

Prolaktin (PRL)

 

54

725109

Parathormon (PTH)

 

55

725110

Folikül stimülan hormon (FSH)

 

56

725111

Lüteinizan hormon (LH)

 

57

725112

ß -Koriyonik gonadotropin (b-hCG), total

 

58

725113

ß -Koriyonik gonadotropin (b-hCG), serbest

*

59

725114

Gebeliğe bağlı plazma protein-A (PAPP-A)

 

60

725115

Progesteron

 

61

72539

İnsülin STH Testi

 

Gebelik tarama testleri (serum)

62

725143

Üçlü test: AFP + serbest b-hCG + Estriol

63

725144

İkili test: PAPP-A + serbest b-hCG

Belirteçler (serum)

64

725116

Prostat spesifik antijen (PSA), total

65

725117

Prostat spesifik antijen (PSA), serbest

66

725118

Alfa-Fetoprotein (AFP)

67

725119

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

68

725120

Kanser antijen 15-3 (CA 15-3)

69

725121

Kanser antijen (CA 19-9)

70

725122

Kanser antijen (CA 125)

İlaç düzeyleri (serum)

71

72533

Etanol

72

72575

Karbamazepin

73

72576

Fenitoin

74

72577

Fenobarbital

75

72578

Valproik Asit

76

72579

Digoksin

*

77

72580

Vankomisin

78

72581

Gentamisin

79

72584

Salisilik Asit

*

80

72585

Teofilin

81

72586

Lityum

82

72588

Siklosporin (EDTA’lı kan)

83

72589

Takrolimus (EDTA’lı kan)

 
Hematolojik testler (tam kan)

84

725131

CBC (Tam kan sayımı; Hemogram)

*

85

725132

Retikülosit boyama

*

86

725133

Retikülosit sayımı

*

 

725134

Periferik yayma

*

87

725135

ESR (Sedimantasyon)

 

 
Koagülasyon Testleri  (EDTA’lı kan)

88

725136

aPTT (Aktif parsiyel trombin zamanı)

*

89

725137

PT (Protrombin zamanı)

*

90

725138

Trombin zamanı

*

91

725139

Antitrombin III

*

92

725140

Fibrinojen

*

93

725141

D-Dimer

*

 
Plevra / periton sıvısı

94

72563

Üre azotu

 

95

72564

Kreatinin

 

96

72565

Glukoz

*

97

72566

LDH (Laktat dehidrogenaz)

*

98

72567

Total protein

 

99

72568

Albümin

 

 
BOS (Beyin-Omurilik sıvısı)

100

72570

Glukoz

*

101

72571

Mikroprotein

*

102

72572

Klorür (Cl-)

*

 
İdrar (spot / 24 saatlik) testleri

103

725126

Tam otomatik idrar tetkiki

 

104

725127

İdrar Mikroskopisi

 

105

72545

Üre azotu

*

106

72546

Kreatinin

*

107

72547

Mikroprotein

 

108

72559

Mikroalbümin

 

109

725128

Mikroalbümin/kreatinin

 

110

725129

Mikroprotein/kreatinin

 

111

72548

Ürik asit

 

112

72549

Kalsiyum

 

113

72550

Fosfor

 

114

72551

Magnezyum

 

115

72552

Sodyum

*

116

72553

Potasyum

*

117

72554

Klorür

*

118

72555

Amilaz

 

119

72556

Sitrat

 

120

72557

Oksalat

 

 
Bağımlılık tespiti için kart-test paneli (idrar)

121

725130

Amfetamin

 

122

725130

Barbitürat

 

123

725130

Benzodiazepin

 

124

725130

Kannabinoid (Esrar)

 

125

725130

Kokain

 

126

725130

Opiat

 

 
Gaita Analizi 
127
72597
Gizli kan
 
128
72590
Kan Gazları Analizi               
*

*: Acil Biyokimya Laboratuvarında, 24 saat çalışılan testler.