BİRİM ÇEVİRME FAKTÖRLERİ

PARAMETRE

Geleneksel Ünite

Çevirme Faktörü (F) X F

İnternasyonal sistem (SI) Üniteleri

Geleneksel Ünite X Çevirme Faktörü = SI Ünite

Alanin transaminaz (ALT)

U/L

1.0

IU/L

Alanin transaminaz (ALT)

U/L

0.017

μkat/L

Albümin

g/dL

10

g/L

Albümin

g/dL

144.9

µmol/L

Alfa-Fetoprotein (AFP)

ng/mL

1.0

µg/L

Alfa-amilaz

U/L

1.0

IU/L

Alfa-amilaz

U /L

0.017

μkat/L

Alkalen fosfataz (ALP)

U /L

1.0

IU/L

Alkalen fosfataz (ALP)

U /L

0.017

μkat/L

Amonyak (EDTA’lı kan)

µg/dL

0.587

µmol/L

Asit fosfataz

U /L

1.0

IU/L

Antithrombin III

mg/dL

10

mg/L

Aspartat transaminaz (AST)

U /L

1.0

IU/L

Aspartat transaminaz (AST)

U /L

0.017

μkat/L

Beta-hCG

mU/mL

1.0

IU/L

Bikarbonat

mEq/L

1.0

mmol/L

Bilirubin

mg/dL

17.1

µmol/L

BUN (Kan üre azotu)

mg/dL

0.357

mmol/L

CA-15-3

U/mL

1.0

kU/L

CA-19-9

U/mL

1.0

kU/L

CA-125

U/mL

1.0

kU/L

D-Dimer

ng/mL

1.0

µg/L

Demir (Fe)

µg/dL

0.179

µmol/L

Demir bağlama kapasitesi,total

µg/dL

0.179

µmol/L

Digoksin

mg/L

1.281

nmol/L

Estradiol (E2)

pg/mL

3.67 

pmol/L

Etanol

mg/dL

0.217

mmol/L

Fenitoin

µg/mL

3.96

µmoI/L

Fenobarbital

mg/L

4.31

µmol/L

Ferritin

mg/L

2.247

pmol/L

Fibrinojen

mg/dL

0.0294

µmol/L

Folik asit

ng/mL

2.266

nmol/L

Folikül stimülan hormon (FSH)

mU/mL

1.0

IU/L

Gama-glutamiltransferaz (GGT)

U /L

1.0

IU/L

Gama-glutamiltransferaz (GGT)

U /L

0.017

μkat/L

Gentamisin

μg/mL

1.0

mg/L

Glukoz

mg/dL

0.0555

mmol/L

Hemoglobin

g/dL

10.0

g/L

Hemoglobin

g/dL

0.6206

mmol/L

İnorganik fosfor (Pi),

mg/dL

0.323

mmol/L

İnorganik fosfor (Pi),

g/gün

32.3

mmol/gün

Kalsiyum

mg/dL

0.25

mmol/L

Kalsiyum

mEq/L

0.50

mmol/L

Kanser antijen 15-3 (CA 15-3)

U/mL

1.0

kU/L

Kanser antijen 19-9 (CA 19-9)

U/mL

1.0

kU/L

Kanser antijen 125 (CA 125)

U/mL

1.0

kU/L

Karbamazepin

μg/mL

1.0

mg/L

Karbon dioksit (CO2)

mEq/L

1.0

mmoI/L

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

ng/mL

1.0

μg/L

Klorür (Cl-)

mEq/L

1.0

mmoI/L

Kolesterol, total

mg/dL

0.0259

mmol/L

HDL-kolesterol

mg/dL

0.0259

mmol/L

LDL-kolesterol

mg/dL

0.0259

mmol/L

Kreatin kinaz (CK)

ünite/L

1.0

U/L

Kreatin kinaz (CK)

U/L

0.017

μkat/L

CK-MB

U/L

0.017

μkat/L

CK-MB, kütle

ng/mL

1.0

μg/L

Kreatinin

mg/dL

88.4

µmol/L

Kreatinin klirensi

mL/dk

0.0167

mL/s

 

ml/dk/1.73 m2

0.00963 

mL/sn/m2

Laktat dehidrogenaz (LDH)

ünite/L

1

U/L

Laktat dehidrogenaz (LDH)

U/L

0.017

μkat/L

Lipaz

U /L

1.0

U/L

Lityum

mEq/L

1.0

mmol/L

Lüteinizan hormon (LH)

mU/mL

1.0

U/L

Magnezyum (Mg)

mg/dL

0.411

mmol/L

Magnezyum (Mg)

mEq/L

0.50

mmol/L

Mikroprotein

mg/gün

0.001

g/gün

Miyoglobin

µg/L

0.0571

nmol/L

Oksalat, idrar

mg/L

11.1

µmol/L

Osteokalsin

µg/L

0.171

nmol/L

Parathormon (PTH)

pg/mL

1.0

ng/L

Platelet (trombosit)

x 103/µL

1.0

x 109/L

Potasyum (K+)

mEq/L

1.0

mmoI/L

Prealbümin

mg/dL

10

g/L

Progesteron

ng/mL

1.0

µg/L

Progesteron

ng/mL

3.18

nmol/L

Prolaktin (PRL)

µg/L

43.478

pmol

PSA

ng/mL

1.0

µg/L

Psödokolin esteraz

U/mL

 

kU/L

Salisilik Asit

mg/L

0.00724

mmol/L

Siklosporin (EDTA’lı kan)

ng/mL

1.0

mg/L

Sitrat

mg/dL

52.05

µmol/L

Sodyum (Na+)

mEq/L

1.0

mmol/L

Takrolimus (EDTA’lı kan)

ng/mL

1.0

mg/L

Teofilin

µg/mL

5.55

µmol/L

Tiroksin (T4), serbest

ng/dL; pg/mL

12.87

pmol/L

Tiroksin (T4), total

µg/dL

12.87

nmol/L

Tirotropin (TSH)

mIU/L

1.0

mIU/L

Total protein

g/dL

10.0

g/L

Trigliserit

mg/dL

0.0113

mmol/L

Troponin-I

ng/mL

1.0

µg/L

Triiyodotironin (T3 ), serbest

pg/dL

0.0154

pmol/L

Triiyodotironin (T3 ), total

ng/dL

0.0154

nmol/L

Üre azotu

mg/dL

0.357

mmol/L

Ürik asit, serum

mg/dL

59.48

µmol/L

Vitamin B12 (Siyanokobalamin)

pg/mL

0.738

pmol/L