EL KİTABI
Merkez Bakteriyoloji - Seroloji Laboratuvarı Güvenlik Rehberi
Merkezi Laboratuvar Merkezi Biyokimya Laboratuvarları Güvenlik Rehberi 2014