EL KİTABI
Merkez Bakteriyoloji - Seroloji Laboratuvarı Güvenlik Rehberi
Merkezi Laboratuvar - Biyokimya Laboratuvarları Güvenlik Rehberi 2014