GÜLSER – DR. MUSTAFA GÜNDOĞDU KAPSAMLI HİZMET LABORATUVARI

     Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Merkezi Laboratuvar, Eylül 2008 tarihinden itibaren, Gülser ve Dr. Mustafa Gündoğdu tarafından yaptırılan binada hizmet vermektedir. Gülser - Dr. Mustafa Gündoğdu Kapsamlı Hizmet Laboratuvarı içerisinde yer alan birimler; Biyokimya, Bakteriyoloji, Seroloji, Metabolizma, İmmünoloji ve Hematoloji Laboratuvarları ile Örnek Kabul ve Tasnifleme Birimidir. Biyokimya Laboratuvarında iki Profesör, Seroloji Laboratuvarında bir Profesör, Bakteriyoloji Laboratuvarında bir Doçent, İmmünoloji Laboratuvarında bir Profesör, Metabolizma Laboratuvarında bir Profesör ve Hematoloji Laboratuvarında bir Doçent görev yapmakta ve Merkezi Laboratuvar Birimlerinde çalışan toplam 61 teknisyen ve yedi sekreter ile laboratuvar hizmetleri yürütülmektedir.
Gülser - Dr. Mustafa Gündoğdu Kapsamlı Hizmet Laboratuvarında, günün her saatinde kesintisiz laboratuvar hizmeti sunulmaktadır:


   •Mesai saatleri içinde; poliklinik hastaları, kan, balgam, idrar gibi biyolojik örnekleri vermek üzere, Gevher Nesibe Hastanesi, Yılmaz-Mehmet Öztaşkın Kalp Hastanesi ve Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesinde bulunan Örnek Alma Ünitelerine yönlendirilmekte ve bu Merkezlerde toplanan biyolojik örnekler, pnömatik sistemle Merkezi Laboratuvarına ulaştırılmaktadır. Merkezi Laboratuvar - Örnek Kabul ve Tasnifleme Biriminde toplanan biyolojik örnekler, çalışılacağı laboratuvara göre ayrılmakta ve ilgili laboratuvar birim(ler)ine yönlendirilmektedir.

   •Kliniklerde yatarak tedavi gören hastalardan alınan örnekler, günün her saatinde pnömatik sistemle doğrudan Merkezi Laboratuvarına gönderilmektedir.

   •Acil Servise başvuran hastalardan alınan örnekler de, günün her saatinde pnömatik sistemle doğrudan Merkezi Laboratuvarına gönderilmektedir.

    Merkezi Laboratuvar Birimlerinde; bakteriyolojik tetkikler, biyokimya testleri, CBC ve idrar analizleri, günün her saatinde; Metabolizma ve Hematoloji Laboratuvarlarında yapılan testler, mesai saatleri içerisinde çalışılmaktadır.

    UK NEQAS ve RİQAS gibi Dış Kalite Kontrol Programlarına kayıtlı olan Merkezi Laboratuvar Birimlerinde, tüm testler bu kontrol programlarına uygun şekilde çalışılmakta ve her test için günlük kontrol değerleri, kayıt altına alınmaktadır. Cihazların günlük, haftalık ve aylık bakımları, firmaların teknik servislerinin kontrolü altında, ilgili Tıbbi Laboratuvar Birimi teknisyenleri tarafından yapılmaktadır. Merkezi Laboratuvarında bulunan buzdolabı, etüv ve derin dondurucu gibi elektronik cihazların günlük sıcaklık kontrolleri yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır.