TEST YAPTIRMADAN ÖNCE HASTALARA ÖNERİLER

Laboratuvar istek formlarında yazılan adınızın, soyadınızın ve dosya numaranızın doğruluğunu
kontrol ediniz.

Kan örnekleri için:

• Kan vermek için en uygun zaman, sabah saatleri olarak kabul edilir.
• Günlük biyolojik ritim; kortizol, TSH, PTH gibi hormon düzeyleri ve anemi paneli başta olmak üzere birçok laboratuvar testini etkilemektedir. Standardizasyonu sağlamak amacıyla, sabah saatlerinde kan verilmelidir.
• Ağır bir yemekten veya aşırı alkol alımından sonra kan verilmemelidir. Kan glukozu için açlık gereklidir; ayrıca açlık kanı ile bazı testlerde yemek sonrası oluşan lipemiye bağlı hatalar da en aza indirilmiş olur.
• Bu nedenle, laboratuvar işlemlerinin standardizasyonu bakımından, tüm testler için yaklaşık 10–12 saatlik açlığı takiben kan vermeniz uygundur. Ancak açlık süresi, 16 saatten uzun olmamalıdır.
• Kan vermeye gelmeden önceki gece saat 21:00'den sonra, suyun dışında, çay ve kahve dahil, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz; sigara da kullanmayınız. Çünkü sigaranın nikotini, bazı hormon düzeylerini ve CBC değerlerini etkilemektedir.
• Kan lipid paneline bakılacak olduğunda, en az 12 saatlik açlığı takiben kan aldırınız. Özellikle trigliserit ölçümü için, yaklaşık 48 saat süreyle alkol kullanmamaya özen gösteriniz. Alkol kullanımı, plazma trigliserit, laktat, HDL-C, GGT ve ürik asit düzeylerini yükseltmektedir. En az üç hafta süresince uygulanacak aynı beslenme düzeni, kilodaki değişiklikleri de önleyecektir.
• Fiziksel aktivitenin testler üzerine kısa ve uzun süreli etkileri olduğu; örneğin CK, AST, LDH aktiviteleri gibi bazı testleri etkilediği bilinmektedir. Kan vermeden önce, ağır ve zorlayıcı egzersizler yapmayınız ve en az yarım saat dinlendikten sonra kan aldırınız.
 • Kan verirken, dik pozisyonda oturmaya özen gösteriniz.
 • Kullanmakta olduğunuz ilaçları, test(ler)i isteyen hekim(ler)e mutlaka bildiriniz. İlacın test sonucunu etkileyebileceği durumlarda, hekimin bilgisi dahilinde, mümkünse kan vermeden birkaç gün önce, ilaç kullanımı kesilmelidir. 

Bu nedenlerle;
    • Laboratuvar tetkikleri için 10 – 12 saatlik açlık sonrası sabah kan veriniz.
    •Tetkik için hastanemize gelmeden önce ağır ve zorlayıcı egzersiz yapmayınız;
      kan vermeden önce yarım saat kadar dinlenmiş olunuz.
    • Gece saat 21:00'den sonra su hariç hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
    •Düzenli kullandığınız ilaçları, doktorunuza bildiriniz.

İdrar örnekleri için:
Spot idrar örnekleri: Örnek Alma Üniteleri tarafından verilen idrar toplama kabının çatlak ya da kırık olmadığını kontrol ediniz.
Yirmi dört saatlik idrar örnekleri: Yirmi dört saatlik idrarda çalışılacak testler için, idrarın tam ve doğru olarak toplanması ve toplamayı takiben derhal laboratuvara teslim edilmesi gerekir. Bu nedenle, Cuma ve Cumartesi günleri idrar toplamayınız. Önerilen bir diyet varsa, toplama öncesinde ve süresince uygulayınız.
Yirmi dört saatlik idrar toplanması: İdrar toplanacak kapların temiz ve kuru olması gerekir. Bu amaçla, büyük hacimli pet su şişelerini kullanabilirsiniz.
İdrar toplanacağı gün, ilk idrarınızı tuvalete yaptıktan sonra, aynı gün ve gece boyunca yaptığınız tüm idrarları ve ertesi sabahın ilk idrarını, aynı toplama kabında biriktiriniz. Toplama süresince, idrar kabı, evin en serin yerinde ve karanlık bir ortamda tutulmalı veya karbon kâğıdıyla sarılarak ışıktan korunmalıdır.
Bazı testler için, idrara koruyucu bir maddeeklenmesi gerekebilir. İdrar, asit gibi yakıcı bir koruyucu madde ile toplanacak olduğunda; idrar toplanan kapları çocuklardan uzak tutunuz; elleriniz asitle temas ederse, derhal bol su ile yıkayınız ve her idrar ilavesinden sonra kapta toplanan idrarları karıştırınız.
0–3 yaş çocuklarda idrar toplanması: Bu amaçla ağzı yapışkan kağıtla kapalı, steril plastik torbalar kullanılır. Üretra (idrarın geldiği delik)’nın etrafı temizlenir. Torbalardan birinin bandı açılarak üretra etrafına yapıştırılır. Torbayı yerinden oynatmadan çocuğun eğer varsa bezi bağlanıp, giysileri giydirilerek kendini rahat hissetmesi sağlanır. Belli aralıklarla torbanın doluluğu kontrol edilir ve gerek duyulduğunda, torba yenilenir. Toplanan idrarlar, aynı saklama kabında biriktirilir.

Kültür örnekleri için:
• Kültür ile ilgili örnekler, antibiyotik kullanımından önce ya da antibiyotik kesildikten 48 saat sonra alınmalıdır; aksi takdirde mikroorganizmaların üretilmesi mümkün olmayabilir.

  1. Bakteriyolojik kültür örnekleri için, Örnek Alma Üniteleri tarafından verilen steril kaplar dışında kaplar kullanmayınız.
  2. Örnek kabının çatlak ya da kırık olmadığını kontrol ediniz.
  3. Laboratuvara verdiğiniz örneklerde mutlaka barkod etiketi olup olmadığını ve barkod üzerindeki numara ile istek formu üzerindeki numaranın aynı olup olmadığını kontrol ediniz.
  4. Her bakteriyoloji testi için, ayrı form doldurulması gerekmektedir. Her işlem için ayrı barkodlu istek kağıdının olup olmadığını kontrol ediniz.

Boğaz kültürü
Kültür alınmadan önce, bir şey yememeye özen gösteriniz; yediğiniz takdirde, birkaç kez ağzınızı çalkalayıp dişlerinizi fırçaladıktan sonra, kültür aldırınız. Kültür alınırken eküvyonun (steril, ucu pamuklu çubuk) dile ve dişe değmemesi için ağzınızı iyice açmaya özen gösteriniz ve tükürük ile bulaş olmamasına dikkat ediniz. Boğaz kültürleri taşıyıcı bir besi yeri içine alınması nedeniyle, 24 saate kadar bu ortamda bekleyebilmektedir. Ancak örneğin güneş ışığı altında kalmaması ve uygun ortamda tutulması çok önemlidir. Bu nedenle örnek alınır alınmaz en kısa zamanda Örnek Alma Ünitelerine teslim ediniz.

Balgam kültürü
Kültür için en uygun örnek, sabah çıkarılan ilk balgam örneğidir. Ağız birkaç kez su ile çalkalandıktan ve dişler fırçalandıktan sonra, derin bir nefes alıp ve öksürerek  balgam çıkartınız. Balgamın tükürük ile bulaşmamasına özen göstererek laboratuvardan alınan steril kaba koyarak Örnek alma Ünitelerine teslim ediniz.
İdrar kültürü
Kültür için "orta akım idrar" verilmelidir. Bu amaçla, kadınlarda genital bölge, su ile yıkanarak kurulanır. Ön yıkamadan sonra ilk gelen idrar dışarıya atılır. Orta akım idrar,  steril idrar kabı içine yapılır. Son kısım idrar, dışarıya yapılır.  İdrarını tutamayan küçük çocuklara muayene oldukları bölümde hemşireler yardımcı olmaktadır. Kültür için alınan  idrar bir saat içinde  laboratuvara getirilmeli,  beklemek zorunda kalınırsa mutlaka buzdolabında tutulmalıdır.

Dışkı kültürü
Muayene olunan bölümde steril eküvyon ile alınan dışkı veya rektal sürüntü örneği,  transport besi yerinde Örnek Alma Ünitelerine teslim edilir.

Püy kültürleri
Doktor tarafından steril taşıyıcı besi yerleri içine veya enjektör / tüp içine alınan kültürler, en kısa sürede Örnek Alma Ünitelerine ulaştırılmalı, püyün nereden alındığı istek kağıdında belirtilmelidir.

Vajen ve üretral akıntı, konjunktiva kültürleri
Örnekleri kültür isteyen doktor tarafından alınan ve steril taşıyıcı besi yerine konan kültürler, en kısa sürede Örnek Alma Ünitelerine teslim edilir.

Anaerob kültür
Doktor tarafından anaerob için özel taşıyıcı besi yerine alınan örneği, en kısa zamanda Örnek Alma Ünitelerine teslim ediniz.

Son olarak, Örnek Alma Ünitelerine verdiğiniz biyolojik örnek kaplarında barkod etiketi olup olmadığını ve barkod üzerindeki numaranın, laboratuvar istek formlarındaki numara(lar) ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz.

İŞBİRLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.