MERKEZ LABORATUVARI BİRİMLERİ

  BİYOKİMYA LABORATUVARI  
  SEROLOJİ LABORATUVARI  
  BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI  
  İMMÜNOLOJİ LABORATUVARI  
  DOKU TİPLEME LABORATUVARI  
  METABOLİZMA LABORATUVARI  
  HEMATOLOJİ LABORATUVARI