MERKEZ LABORATUVARINDA GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ
  Merkezi Laboratuvar
Tıklayınız
  Biyokimya Laboratuvarı
  Seroloji Laboratuvarı
  Bakteriyoloji Laboratuvarı

Tıklayınız
  İmmünoloji Laboratuvarı

Tıklayınız
  Metabolizma Laboratuvarı

Tıklayınız
  Hematoloji Laboratuvarı

Tıklayınız