HEMATOLOJİ LABORATUVARINDA ÇALIŞILAN TESTLER

 

   65001.  Tam Kan Sayımı   (CBC)
   65002.  Periferik Yayma Boyama
   65003.  Retikülosit Boyama
   65004.  Retikülosit Sayımı
   65005.  Sedimantasyon
   65006.  Kemik İliği Boyaması  (Wright ya da Giemsa)
   65007.  Vucut sıvılarında ve BOS’ta CBC sayımı
   65008. Asit Ham Testi
   65009.  Sukroz Lysis Testi
   65010.  KriyoglobulinTesti
   65011.  Methemoglobin Miktar Tayini Testi
   65012.  Osmotik Frajilite Testi
   65013.  Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Testi
   65014.  Piruvat Kinaz Testi
   65015.  Oraklaşma Testi
   65016.  Hemoglobin Elektroferezi (A2,F,S,C,D,E) (HPLC ve Selüloz Asetat ile)
   65017.  Hemoglobin H Boyası
   65018.  Sudan Black B Boyası
   65019.  PAS Boyası
   65020.  Peroksidiz Boyası
   65021.  Hemosiderin Boyası
   65022.  Lökosit Alkalen Fosfataz Boyası
   65023.  Protrombin Zamanı (PT)  -INR
   65024.  Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
   65025.  Trombin Zamanı (TT)
   65026.  Fibrinojen
   65027.  D-Dimer
   65028.  Antitrombin III
   65029.  Miks Test
   65030.  Protein C
   65031.  Protein S
   65032.  APC Resistansı
   65033.  Lupus Antikoagülan (Tarama+Doğrulama)
   65034.  Faktör V
   65035.  Faktör VIII
   65036.  Faktör IX
   65037.  Faktör X
   65038.  Faktör XI
   65039.  Faktör XIII
   65040.  Diğer Faktörler  
   65041.  Faktör Xa
   65042.  İnvitro Kanama Zamanı (Kollejen-ADP, Kollejen-Epinefrin)
   65043.  Trombosit Agregasyon Testi
   65044.  ADP
   65045.  Epinefrin
   65046.  Kollajen
   65047.  Ristosetin
   65048.  Von Willebrant Faktör  (Antijenik+Ricof)
   65049.  Koagülasyon Faktör İnhibitör Tayini