HEMATOLOJİ LABORATUVARI HAKKINDA…
 
       Merkezi Laboratuvar bünyesinde yer alan Hematoloji Laboratuvarı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde Çocuk ve Erişkin Hematoloji/Onkoloji poliklinik ve servislerinde takip ve tedavileri sürdürülen hastalara; Tam Kan Sayımı, Koagülasyon ve Hematoloji testleri, diğer servisler için Koagülasyon ve Hematoloji testleri hizmeti vermektedir.
Hematoloji Laboratuvarı ile poliklinik ve servisler arasında Laboratuvar Bilgi Sistemi (LBS) ve Hastane Otomasyon Sistemleri (HBYS) bağlantısı bulunmakta, poliklinik ve servisler, test sonuçlarını bilgisayar ekranından görebilmektedir. Bilgisayar ortamında kaydedilen test sonuçlarına hastaların dosya veya barkod numaralarıyla her başvuruda ulaşmak mümkündür.
Tam Kan Sayımı, Koagülasyon ve Hematoloji bölümlerinden oluşan Hematoloji Laboratuvarının Tam Kan Sayımı Bölümünde; Tam Kan Sayımı, Periferik ve Kemik iliği yayma, Wright ve Giemsa boyama, Retikülosit  boyama, Sedimantasyon ve Vücut sıvılarında ve Beyin Omurilik Sıvısında hücre sayımı yapılmaktadır. Koagülasyon bölümünde, rutin koagülasyon testleri, koagülasyon inhibitörleri (PC, PS, APC Resistansı, LA), Faktörler(V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII) ve Faktör inhibitörleri (VIII, IX) çalışılmaktadır. Hematoloji bölümünde, PNH (Asit Ham, Sükroz Lysis), Methemoglobin, Ozmotik Frajilite, Eritrosit enzimleri (Glikoz 6 Fosfat Dehidrogenaz, Piruvat kinaz) Hemoglobinopati testleri (HPLC ile varyant analizi (A2, F, C, D, E,S), Selüloz Asetat ile Hemoglobin Elektroferezi), Oraklaşma testi, özel hematoloji boyaları (Sudan Black B, PAS, Peroksidaz, Hemosiderin, LAP) ve Trombosit Testlerinden İnvitro kanama zamanı ve Trombosit Agregasyon testleri çalışılmaktadır.
Laboratuvarımızda laboratuvar sorumluluğunu yürüten bir klinik hematoloji uzmanı öğretim üyesi, bir biyolog, dört sağlık teknikeri ve bir sağlık teknisyeni görev yapmaktadır.

   •İrtibat telefonları (iç hat)
  • Prof. Dr. Musa KARAKÜKCÜ                           : 22116 - 20188
  • Sorumlu Teknisyen                                        : 20210
  • Tam Kan Sayım Laboratuvarı                        : 20187
  • Koagülasyon Laboratuvarı                             : 20186
  • Hematoloji  Laboratuvarı                               : 20216 
 
Laboratuvar Sorumlu Öğretim Üyesi •Prof. Doç.Dr. Musa KARAKÜKCÜ
   
Sorumlu Teknisyen •Biyolog Necmettin ŞİMŞEK
   
Tam Kan Sayımı Laboratuvarı •Sağ.Teknikeri  Olcay BAMYACI
  •Sağ.Teknisyeni  Ümran PATAT
   
Hematoloji Laboratuvarı •Sağ.Teknikeri  Hayriye SERPER
   
Koagülasyon Laboratuvarı •Sağ.Teknikeri Ayfer AÇIK
  •Sağ.Teknikeri  Yasemin TOKDEMİR