HEMATOLOJİ LABORATUVARINDA ÖRNEK ALIMI

 

Test

Örnek

Kapak

Çalışma günü

Antitrombin-III (AT-III)

Sitratlı plazma

Mavi

Her gün

APC Rezistansı

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Asit Ham

Serum
Eritrosit

Sarı, Mor

Her gün

aPTT

Sitratlı plazma

Mavi

Her gün

D-Dimer

Sitratlı plazma

Mavi

Her gün

Faktör V

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Faktör VII

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Faktör VIII

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Faktör IX

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Faktör X

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Faktör Xa

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Faktör XI

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Faktör XIII

Sitratlı plazma

Mavi

Ertesi Gün

Fibrinojen

Sitratlı plazma

Mavi

Her gün

G6PD

Tam kan (EDTA)

Mor

Her gün

Tam kan sayımı

Tam kan (EDTA)

Mor

Her gün

Hemoglobin elektroforezi

Tam kan (EDTA)

Mor

Haftada

Hemoglobin H

Taze Tam kan (EDTA)

Mor

Her gün

Hemosiderin Boyası

Tam kan (EDTA)
periferik ya da Kemik iliği

Mor

Her gün

Koagülasyon inhibitör tayini

Sitratlı plazma

Mavi

Her gün

Kriyoglobulin

Serum

Sarı

Her gün

Lökosit Alkalen F.Boyası

Heparinli kan

Heparinli enjektör

Her gün

Lupus Antikoagülanı (LA)

Sitratlı plazma

Mavi

Her gün

Methemoglobin

Heparinli/EDTA’lı kan

Enjektör
Mor

Her gün

Miks test

Sitratlı plazma

Mavi

Her gün

Oraklaşma

Tam kan (EDTA)

Mor

Her gün

Osmotik frajilite

Heparinili kan

Enjektör

Her gün

PAS

Tam kan (EDTA),
periferik ya da Kemik iliği

Mor

Her gün

Periferik yayma

Tam kan (EDTA)

Mor

Her gün

Peroksidaz

Tam kan (EDTA),
periferik ya da Kemik iliği

Mor

Her gün

Pruvat kinaz Enzimi

Tam kan (EDTA)

Mor

Her gün

Protein C Aktivitesi

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Protein S Aktivitesi

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Protrombin zamanı (PT)

Sitratlı plazma

Mavi

Her gün

Retikülosit boyama

Tam kan (EDTA)

Mor

Her gün

Retikülosit sayımı

Tam kan (EDTA)

Mor

Her gün

Sedimantasyon

Tam kan (EDTA); Sitratlı kan

Siyah

Her gün

Sudan Black B

Tam kan (EDTA),
periferik ya da kemik iliği

Mor

Her gün

Sukroz Lysis

Serum,
Tam kan (Heparinli,Sitratlı)

Sarı, Mavi

Her gün

Trombin zamanı

Sitratlı plazma

Mavi

Her gün

Trombosit Agregasyonu

Sitratlı PRP plazma

Mavi

Her gün

Von Willebrant Faktör (Ag)

Sitratlı plazma

Mavi

15 günde

Von Willebrant Faktör Ricof

Sitratlı plazma

Mavi

Numuneler toplu çalışılır


Kan Alınmasında Kullanılan Tüpler  ve Özellikleri
 KAPAK RENGİ  KATKI MADDESİ  KATKI MADDESİNİN İŞLEVİ  DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR  KULLANIMI

 

Sarı Separatör jel içeren tüpler (SST) Santrifüj sonrası hücreler ile serumun karışmasını önler  Pıhtı oluşumu yaklaşık 20 dk sürer  Serum elde etmede kullanılır

 

Mor EDTA Pıhtılaşmayı önlemek için kalsyumu uzaklaştırır 6-8 kez altüst edilerek  iyi karıştırılır Tam kan sayımı için CBC cihazlarında kullanılıyor

 

Mavi Sodyun sitrat Pıhtılaşmayı önlemek için kalsyumu uzaklaştırır Tüpün üzerindeki çizgiye kadar doldurulmalı ve iyice karıştırılmalıdır.
Kan/antikoagülan oranı çok önemlidir.(1/9)
Koagülasyon testlerinde PT,aPTT,Faktörve inhibitör tayini için koagülasyon cihazında kullanılır

Siyah Sodyum sitrat Kalsyumu bağlar Kan/antikoagülan oranı (1/4) olmalıdır Sedimentasyon testinde kullanılır.

HEMATOLOJİ LABORATUVARI NUMUNE RED KRİTERLERİ

1. Hasta adı ve soyadının bulunmadığı, örnek tanımının yapılmadığı, hatalı yapıldığı veya
istem formu ile örnek kabındaki bilgilerin uyumsuz olduğu durumlarda numune kabulü
yapılmaz. Ayrıca barkodu olmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez. Sistem arızası olduğunda, servis sorumlusunun laboratuvarı bilgilendirmesi dahilinde acil testler  
çalışılır.
2. Belirtilen çizgiden az veya çok alınmış ve uygun tüplere alınmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez; servis ve polikliniklerden yeni numune istenir.
3. Hemolizli kanlar laboratuvara kabul edilmez.
4. Lipemik, ikterik numuneler geldiğinde LİS’ in açıklama kısmında belirtilir.
5. Barkod tüp üzerine uygun şekilde yapıştırılmamışsa, altında isim olup olmadığı kontrol  
edilir ve yeni barkod basarak kabul yapılır. 
6. Tüp içindeki numune miktarı yeterli değilse numune kabul edilmez.
7. Pıhtılı numuneler kabul edilmez.
8. Test istem formlarına hasta ile ilgili klinik bilgi mutlaka yazılmalıdır.
9. Laboratuvara uygun transfer koşullarında gelmeyen örnekler kabul edilmez.
10. Önerilen sürelerin dışında bekletilmiş örnekler laboratuvara kabul edilmez.
11. Bir başka materyalle kontamine örnekler (heparin bulaşmış sitratlı kan gibi) reddedilir.