HEMATOLOJİ LABORATUVARINDA SONUÇ VERME

 

TEST SONUÇLARI

Hematoloji Laboratuvarında yapılan tam kan sayımı (CBC), periferik boyama, retikülosit sayımı ve boyama, kemik iliği Wright ve Giemsa boyası ile ESR test sonuçları, aynı günde verilmektedir.
Koagülasyon testlerinden, PT, aPTT, TT, fibrinojen, D-dimer, ATIII, Miks test, in vitro kanama zamanına ait testlerin sonuçları da aynı günde verilmektedir. Faktör XIII etesi gün verilmektedir.
Protein C, Protein S, APC rezistansı, Lupus Antikoagülan, Xa, Faktör (V,VIII,IX,X), Faktör İnhibitör ve vWF Ag  ise kullanılan reaktifin ambalaj test miktarına ve stabilitesine bağlı olarak randevu verilmektedir.
Hematoloji testlerinden, Asit Ham, sukroz lysis, kriyoglobulin, methemoglobin miktar tayini, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz ve piruvat kinaz aktivite tayinleri, oraklaşma testi, Sudan Black B, PAS, peroksidaz, hemosiderin, lökosit  alkalen fosfataz, hemoglobin H boyaları ve trombosit agregasyon testleri (ADP,Kollojen,Ristocetin)  aynı günde sonuç verilmektedir. Selüloz asetat  ile hemoglobin elektroforezi  ve HPLC  ile A2, F, S, C, D, E miktar tayinleri ve Ricof  testlerinde ise, kullanılan reaktifin ambalaj miktarına ve reaktifin stabilitesine bağlı olarak randevu verilmektedir. 

                                                                            
NOT:Yukarıda belirtilen sonuç verme süreleri, yetersiz ve yanlış numune alımı, otomasyon problemleri gibi olağan dışı durumlarda değişebilir.