ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
METABOLİZMA LABORATUVARI
İdrar Tetkikleri

No

Kod

İşlem adı

1

72601

İdrar amino asitleri (kağıt kromatografisi ile)

2

72602

•FeCl3 testi

3

72603

•Metilmalonik asit testi

4

72604

•Nitroprussid testi

5

72605

•Keto asit testi

6

72606

•Redüktan madde testi

7

72607

•Sülfit oksit testi

8

72610

İdrar şeker kromatografisi (glukoz, galaktoz, fruktoz, sakkaroz, laktoz)

9

72611

İdrar amino asit kromatografisi (özel boyama)

10

72612

NaOH testi

11

72615

Hemoglobin

12

72616

Mukopolisakkarit (kondroitin sülfat)

13

72617

Taş analizi

14

72653

24 saatlik idrarda okzalat  (HPLC ile)

15

72654

İdrarda kantitatif amino asit miktar tayini (45 parametre) (HPLC ile)

16

72658

Organik asit analizi (/24 saatlik idrar) (GC/MS ile) 

17

72659

 Metanefrin / Normetanefrin 18(/24 saatlik idr19arda)  (HPL20C ile)

18

72660

Pridinolin / deoksipridinolin (spot idrarda) (HPLC ile)

Kan Tetkikleri

Kod

 

İşlem Adı

19

72635

Kan amino asitleri (kağıt kromatografisi ile)

20

72636

D-Ksiloz testi

221

72637

Laktat

22

72638

Amonyak

23

72639

Pirüvat

24

72640

Karnitin (serbest) (HPLC ile)

25

72641

HbA1c (HPLC ile)

26

72642

Vitamin A (HPLC ile)

27

72643

Beta-karoten (HPLC ile)

28

72644

B1 Vitamini (HPLC ile)

29

72645

B2 Vitamini (HPLC ile)

30

72646

B6 Vitamini (HPLC ile)

31

72647

Vitamin E (HPLC ile)

32

72648

Vitamin C (HPLC ile)

33

72649

Kanda kantitatif amino asit tayini (fenilalanin, tirozin, triptofan) (HPLC ile)

34

72650

25-OH Vitamin D3 (HPLC ile)

35

72651

Homosistein (HPLC ile)

36

72653

Kanda kantitatif amino asit tayini (22 parametre) (HPLC ile)

37

72654

Kanda Gal-1-P üridil transferaz aktivitesi tayini (Beutler testi)

38

72655

Kanda kantitatif amino asit tayini (45 parametre) (HPLC ile)

39

72656

Biyotinidaz aktivitesi tayini

Dışkı Tetkikleri

40

72626

PH bakılması

41

72627

Yağ bakılması

42

72628

Şeker kromatografisi (glukoz, galaktoz, laktoz, fruktoz, sukroz)

43

72629

Steatokrit bakılması

44

72630

Redüktan madde bakılması

Diğer Tetkikler

45

72631

Ter testi

46

72632

BOS’ta kantitatif amino asit tayini (en az 45 parametre) (HPLC ile)