REFERANS DEĞERLER – RUTİN BİYOKİMYA

TEST ADI YAŞ Cinsiyet Referans aralık Panik değer

Alanin transaminaz (ALT)

Serum

0-1 yaş:

 

13 – 45 U/L

 

 

Yetişkin:

E:

K:

0 – 45 U/L

0 – 34 U/L

 

Albümin

 

 

 

 

Serum

0-4 gün:

 

2,4 – 4,4 g/dL

 

 

4 gün-14 yaş:

 

3,8 – 5,4 g/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

3,5 – 5,2 g/dL

 

 

> 60 yaş:

E / K

3,2 – 4,6 g/dL

 

Plevra sıvısı

 

E / K

0,3 – 4,1 g/dL

 

Alfa-amilaz

Serum

2-4 gün:

 

5 – 65 U/L

 

 

Yetişkin:

E / K

28 – 100 U/L

> 800 U/L

 

> 70 yaş:

E / K

24 – 151 U/L

 

İdrar, zamanlı

 

 

< 26 U/saat

 

İdrar, spot

 

E:

K:

≤ 490 U/L

≤ 450 U/L

 

İdrar, 24 saat

 

E:

K:

≤ 280 U/g kreatinin

≤ 380 U/ g kreatinin

 

Klirens fraksiyonu

 

0,01 – 0,04

 

Alkalen fosfataz (ALP)

Serum

1-30 gün:

E:

K:

75 – 316 U/L

48 – 406 U/L

 

 

1 ay-1 yaş:

E:

K:

82 – 383 U/L

124 – 341 U/L

 

 

1-3 yaş

E:

K:

104 – 345 U/L

108 – 317 U/L

 

 

4-6 yaş

E:

K:

93 – 309 U/L

96 – 297 U/L

 

 

7-9 yaş:

E:

K:

86 – 315 U/L

69 – 325 U/L

 

 

10-12 yaş:

E:

K:

42 – 362 U/L

51 – 332 U/L

 

 

13-15 yaş:

E:

K:

74 – 390 U/L

50 – 162 U/L

 

 

16-18 yaş:

E:

K:

52 – 171 U/L

47 – 119 U/L

 

 

Yetişkin:

E / K

30 – 120 U/L

 

Amiloid A protein

Serum

0-5 yaş:

 

< 0,4 mg/dL

 

 

Yetişkin:

 

< 40 mg/dL

 

Amonyak

EDTA’lı kan

0-10 gün:

 

170 – 341 mg/dL

 

 

10 gün-2 yaş:

 

68 – 136 mg/dL

 

 

> 2 yaş:

 

19 – 60 mg/dL

 

Asit fosfataz, total (ACP-T)

Serum

Yetişkin:

E:

K:

≤ 4,7 U/L

≤ 3,7 U/L

 

Asit fosfataz, prostatik (ACP-P)

Serum

Yetişkin:

E:

≤ 1,6 U/L

 

Aspartat transaminaz (AST)

Serum

Yenidoğan:

 

25 – 75 U/L

 

 

Bebek, çocuk:

 

15 – 60 U/L

 

 

Yetişkin:

E:

K:

0 – 35 U/L

0 – 31 U/L

 

Bilirubin, direkt

Serum

 

E / K

0,0 – 0,2 mg/dL

> 10 mg/dL

Bilirubin, total

Serum

0-1 gün:

 

1,4 – 8,7 mg/dL

 

 

1-2 gün:

 

3,4 – 11,5 mg/dL

 

 

3-5 gün:

 

1,5 – 12 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

0,3 – 1,2 mg/dL

> 15 mg/dL

BUN (Kan üre azotu)

Serum

Kord:

 

21 – 40 mg/dL

 

 

Prematür:

 

3 – 25 mg/dL

 

 

Yenidoğan:

 

3,9 – 12 mg/dL

 

 

Bebek/ çocuk:

 

5,0 – 17,9 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

7,9 – 21 mg/dL

> 100 mg/dL

 

> 60 yaş:

E / K

8 – 23 mg/dL

 

BUN / kreatinin oranı

 

12 – 20

 

Demir (Fe)

Serum

Yenidoğan:

 

100> 250 mg/dL

 

 

Bebek (genel):

 

40  – 100 mg/dL

 

 

2 hafta:

 

63 – 201 mg/dL

 

 

1 ay:

 

58 – 172 mg/dL

 

 

2-4 ay:

 

15 –164mg/dL

 

 

6 ay:

 

28 – 135 mg/dL

 

 

9 ay:

 

34 – 135 mg/dL

 

 

12 ay:

 

35 – 155 mg/dL

 

 

Çocuk (genel):

 

50 – 120 mg/dL

> 1,8 mg/dL

 

0,5-2 yaş:

 

16 – 120 mg/dL

 

 

2-6 yaş:

 

20 – 124 mg/dL

 

 

6-12 yaş:

 

23 – 123 mg/dL

 

 

18 yaş:

 

48 – 136 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E:

K:

70 – 180 mg/dL

60 – 180 mg/dL

 

Demir bağlama kapasitesi (UIBC)

Serum

 

 

155 – 300 mg/dL

 

Demir bağlama kapasitesi, total (TIBC)

Serum

Bebek:

 

100 – 400 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E:

K:

225 – 480 mg/dL

215 – 480 mg/dL

 

Ferritin

Serum

Yenidoğan:

 

25 – 200 mg/L

 

 

1 ay:

 

200 – 600 mg/L

 

 

2-5 ay:

 

50 – 200 mg/L

 

 

6 ay-15 yaş:

 

7 – 140 mg/L

 

 

Yetişkin:

E:

K:

22 – 322 mg/L

13 – 150 µg/L

 

Alt ve üst eşik değer:

 

20 – 400 µg/L

 

Folik asit

Serum

1-4 gün:

 

7,17 – 52 ng/mL

 

 

2-3 hafta:

 

4,12 – 15,62 ng/mL

 

 

1-2 ay:

 

2,81 – 11,25 ng/mL

 

 

2-3 ay:

 

3,56 – 11,82 ng/mL

 

 

3-5 ay:

 

3,85 – 16,5 ng/mL

 

 

5-7 ay:

 

6 – 12,25 ng/mL

 

 

1 yaş:

 

3 – 35 ng/mL

 

 

1-6 yaş:

 

4,12 – 21,15 ng/mL

 

 

6-10 yaş:

 

6,5 – 16,5 ng/mL

 

 

Yetişkin:

E / K

3 – 17 ng/mL

 

Eritrosit

0-1 yaş:

 

774 – 995 ng/mL

 

 

1-11 yaş:

 

96 – 374 ng/mL

 

 

Yetişkin:

E / K

160 – 640 ng/mL

 

Tam kan

< 1 yaş:

 

20 –  160 ng/mL

 

 

1 yaş:

 

31 – 400 ng/mL

 

 

1-2 yaş:

 

34 – 160 ng/mL

 

 

1-11 yaş:

 

52 – 164 ng/mL

 

 

Yetişkin:

E / K

112 – 508 ng/mL

 

Gama-glutamiltransferaz (GGT)

Serum

1-182 gün:

E:

K:

12 – 122 U/L

15 – 132 U/L

 

 

183 gün-1 yaş:

E:

K:

1 – 39 U/L

1 – 39 U/L

 

 

1-12 yaş:

E:

K:

3 – 22 U/L

4 – 22 U/L

 

 

13-18 yaş:

E:

K:

2 – 42 U/L

4 – 24 U/L

 

 

Yetişkin:

E:

K:

0 – 55 U/L

0 – 38 U/L

 

Glukoz

Serum, açlık

Kord:

 

45 96 mg/dL

 

 

Prematür:

 

20 60 mg/dL

 

 

Yenidoğan:

 

30 60 mg/dL

< 30 ; > 200 mg/dL

 

1 gün:

 

40 60 mg/dL

 

 

> 1 gün:

 

50 80 mg/dL

 

 

Çocuk:

 

60 100 mg/dL

< 40 ; > 400 mg/dL

 

Yetişkin:

E / K

75 – 106 mg/dL

< 50 ; > 500 mg/dL

 

> 60 yaş:

 

82 115 mg/dL

 

 

> 90 yaş:

 

75 121 mg/dL

 

Serum, 2 saat tokluk

 

< 120 mg/dL

 

Diyabet:

açlık:

 

³ 126 mg/dL

 

 

rastgele:

 

³ 200 mg/dL

 

BOS

Bebek, çocuk:

 

60 - 80 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

40 - 70 mg/dL

< 30 mg/dL

Plevra sıvısı

 

 

% 50-80 serum düzeyi

 

İdrar

Yetişkin:

E / K

1 – 15 mg/dL

< 0,5 g/gün

 

GTT (glukoz tolerans testi), oral

Çocuk:

0.dk:

 

< 130 mg/dL

 

 

120 dk:

 

< 140 mg/dL

 

Diyabet:

120 dk:

 

≥ 200 mg/dL

 

Yetişkin:

0.dk:

E / K

70 105 mg/dL

 

 

30 dk:

E / K

110 170 mg/dL

 

 

60 dk:

 

120 170 mg/dL

 

 

90 dk:

 

100 140 mg/dL

 

 

120 dk:

 

70 120 mg/dL

 

Diyabet:

0 dk:

 

≥ 126 mg/dL

 

 

120 dk:

 

≥ 200 mg/dL

 

Gebelik (24/28 hafta)               0.dk:

 

70 105 mg/dL

 

 

60 dk:

 

≤ 190 mg/dL

 

 

120 dk:

 

≤ 165 mg/dL

 

 

180 dk:

 

≤ 145 mg/dL

 

Diyabet:

 

 

>Yukardaki en az 2 değer

 

İnsülin STH testi için glukoz

 

> 2 mmol/L (30.dk)

 

İnorganik fosfor (Pi)

Serum

0-10 gün:

 

4,5 – 9,0 mg/dL

 

 

10 gün-2 yaş:

 

4,5 – 6,7 mg/dL

 

 

2 yaş-12 yaş:

 

4,5 – 5,5 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

2,5 – 4,5 mg/dL

< 1,0 ;  > 10 mg/dL

 

> 60 yaş:

E:

K:

2,3 – 3,7 mg/dL

2,8 – 4,1 mg/dL

 

İdrar, 24 saat

Normal diyet:

 

0,4 – 1,3 g/gün

 

Pi ve Ca’u sabit diyet:

 

< 1,0 g/gün

 

Kalsiyum (Ca)

Serum

0-10 gün:

 

7,6 – 10,4 mg/dL

 

 

2-12 yaş:

 

8,8 – 10,8 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

8,8 – 10,6 mg/dL

< 6,5 ; >13,5 mg/dL

İdrar, 24 saat

Çocuk:

 

≤ 0,8 g/g kreatinin

 

 

Yetişkin:

E / K

4 mg/kg vücut ağ.

 

 

Normal diyet:

E:

K:

< 300 mg/gün

< 250 mg/gün

 

 

Ca’suz diyet:

E / K

5 40 mg/gün

 

 

Ca kısıtlı diyet:

E / K

50 150 mg/gün

 

İdrar, 2 saat

Yetişkin:

E / K

0,2 g/g kreatinin

 

Klorür (Cl-)

Serum / plazma

Kord:

 

96 104 mmol/L

 

 

0-30 gün:

 

98 113 mmol/L

 

 

Yetişkin:

E / K

98 106 mmol/L

< 75 ; > 130 mmol/L

BOS

Bebek:

 

110 130 mmol/L

 

 

Yetişkin:

E / K

118 132 mmol/L

 

İdrar, 24 saat

Bebek:

 

2 10 mmol/gün

 

 

Çocuk:

 

15 40 mmol/gün

 

 

Yetişkin:

E / K

110 250 mmol/gün

 

Kolesterol, total

Serum, plazma

Çocuk:

 

< 170 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

120 – 200 mg/dL

 

 

Üst sınır:

E / K

200 239 mg/dL

 

 

Yüksek:

E / K

240 mg/dL

 

Kolesterol - VLDL (VLDL- C)

Serum, plazma

yetişkin:

E / K

10 40 mg/dL

 

Kolesterol - LDL (LDL- C)

Serum, plazma

Çocuk:

 

< 110 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

< 130 mg/dL

 

Yüksek risk sınırı:

 

130 159 mg/dL

 

 

Yüksek risk:

 

160 189 mg/dL

 

Çok yüksek risk:

 

> 190 mg/dL

 

Kolesterol - HDL (HDL- C)

Serum, plazma

 

E / K

40 – 60 mg/dL

 

Kolesterol-non HDL

E / K

< 160 mg/dL

 

Kolesterol/ HDL oranı

E / K

< 6,0

 

Kreatin kinaz-MB (CK-MB)

Serum

 

E/K:

0 – 25 U/L

> 150 U/L

CK-MB, kütle

Serum

 

E / K

0,6 – 6,3 mg/L

 

Kreatin kinaz (CK)

Serum

Yenidoğan:

 

68 580 U/L

 

 

4 gün:

 

3 x yetişkin değeri

 

 

6 hafta-12 yaş:

 

Yetişkin değeri

 

 

Yetişkin:

E:

K:

≤ 171 U/L

≤ 145 U/L

 

Kreatinin

Serum

Kord:

 

0,6 – 1,2 mg/dL

 

 

1-4 gün:

 

0,31 – 1,0 mg/dL

 

 

Bebek:

 

0,2 – 0,4 mg/dL

 

 

Çocuk (genel):

 

0,3 – 0,7 mg/dL

 

 

5 yaş:

 

0,2 – 0,6 mg/dL

 

 

6 yaş:

 

0,3 – 0,7 mg/dL

 

 

7 yaş:

 

0,3 – 0,8 mg/dL

 

 

8 yaş:

 

0,4 – 0,9 mg/dL

 

 

9 yaş:

 

0,4 – 1,0 mg/dL

 

 

10 yaş:

 

0,5 – 1,4 mg/dL

 

 

19 yaş:

E:

K:

0,64 – 1,20 mg/dL

0,42 – 1,06 mg/dL

 

 

Yetişkin:

K

0,66 – 1,09 mg/dL

> 10 mg/dL

 

<  50 yaş:

> 50 yaş:

E:

E:

0,84 – 1,25 mg/dL

0,81 – 1,44 mg/dL

> 10 mg/dL

İdrar, 24 saat

Bebek:

 

8 – 20 mg/kg/gün

 

 

Çocuk:

 

8 – 22 mg/kg/gün

 

 

12 yaş:

 

8 – 30 mg/kg/gün

 

 

Yetişkin:

E:

K:

14 – 26 mg/kg/gün

11 – 20 mg/kg/gün

 

 

90 yaş:

 

≤ 10 mg/kg/gün

 

 

Yetişkin:

E:

K:

0,8 – 2,4 g/gün

0,6 – 1,8 g/gün

 

Kreatinin klirensi

Serum ve idrar

0. gün:

 

17- 60 mL/dk

 

 

1 hafta:

 

26 – 68 mL/dk

 

 

1 ay:

 

30 – 86 mL/dk

 

 

3 ay:

 

39 114 mL/dk

 

 

6 ay:

 

49 157 mL/dk

 

 

1 yaş:

 

62 191 mL/dk

 

 

2 yaş:

 

89 165 mL/dk

 

 

13 yaş:

E:

K:

88 146 mL/dk

81 134 mL/dk

 

 

30 yaş:

E:

K:

82 140 mL/dk

75 128 mL/dk

 

 

40 yaş:

E:

K:

75 133 mL/dk

69 122 mL/dk

 

 

50 yaş:

E:

K:

68 126 mL/dk

64 116 mL/dk

 

 

60 yaş:

E:

K:

61 120 mL/dk

58 110 mL/dk

 

 

70 yaş:

E:

K:

55 113 mL/dk

52 105 mL/dk

 

 

Yetişkin:

E:

K:

94 140 mL/dk/1,73m2

72 110 mL/dk/1,73m2

 

 

Bozukluk:

 

mL/dk/1,73m2

 

 

Sınırda:

 

62,5 – 80

 

 

Hafif:

 

52 – 63

 

 

Ilımlı:

 

42 – 52

 

 

Orta:

 

28 – 42

 

 

Anlamlı:

 

< 28

 

Laktat dehidrogenaz (LDH)

Serum

0 - 4 gün:

 

290 – 775 IU/L

 

 

4 -10 gün:

 

545 – 2000 U/L

 

 

10 gün - 2 yaş:

 

180 – 430 U/L

 

 

2 – 12 yaş:

 

110 – 295 U/L

 

 

Yetişkin:

E:

K:

0 – 248 U/L

0 – 247 U/L

 

 

> 60 yaş:

 

110 – 210 U/L

 

BOS

 

 

≥ % 10 Serum LDH

 

Plevra  sıvısı

 

 

< %60 serum LDH

 

Lipaz

Serum

1 yaş:

 

0 8 U/L

 

 

1-9 yaş:

 

5 31U/L

 

 

10-18 yaş:

 

7 39 U/L

 

 

Yetişkin:

E / K

21 67 U/L

 

Magnezyum (Mg)

Serum

Yenidoğan:

 

1,5 – 2,2 mg/dL

 

 

5 ay-6 yaş:

 

1,7 – 2,3 mg/dL

 

 

6-12 yaş:

 

1,7 – 2,1 mg/dL

 

 

12-20 yaş:

 

1,7 – 2,2 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E :

1,8 – 2,6 mg/dL

< 1,0 ; > 4,5 mg/dL

(mens döneminde daha yüksek)

K:

1,9 – 2,5 mg/dL

 

 

60-90 yaş:

 

1,6 – 2,4 mg/dL

 

 

> 90 yaş:

 

1,7 – 2,3 mg/dL

 

 

 

E / K

0,73 – 1,06 mmol/L

 

İdrar, 24 saat

 

E / K

73 – 122 mg/gün

 

 

 

E / K

3 – 5 mmol/gün

 

Mikroalbümin

BOS

3 ay-4 yaş:

 

0 – 45 mg/dL

 

 

> 4 yaş:

 

10 30 mg/dL

 

İdrar

Spot idrar

 

Zamanlı idrar

24 saatlik idrar

Normal:

<30 mg/g kreatinin

< 20 mg/dk

< 30 mg/gün

Mikroalbüminüri:

30-299 mg/g kreatinin

20 199 mg/dk

30-299 mg/gün

Klinik albuminüri:

≥300 mg/g kreatinin

≥ 200 mg/dk

≥ 300 mg/gün

Mikroalbümin/kreatinin oranı:

 

< 30 mg/g kreatinin

 

Mikroprotein

BOS

Prematür:

 

15 – 130 mg/dL

 

 

Yenidoğan:

 

40 – 120 mg/dL

 

 

< 1 ay:

 

20 – 80 mg/dL

 

 

>1 ay:

 

15 – 40 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

15 – 45 mg/dL

 

 

> 60 yaş

E / K

< 60 mg/dL

 

İdrar

Yetişkin:

E / K

1,0 – 14,0 mg/dL

 

 

 

E / K

< 160 mg/gün

 

 

Gebe:

 

< 150 mg/gün

 

 

Dinlenme anında:

E / K

50 – 80 mg/gün

 

 

Egzersiz sonrası:

E / K

300 mg/gün

 

Miyoglobin

Serum

 

E / K

< 70 mg/L

 

Oksalat

İdrar, spot

< 6 ay

 

< 0,3 mg/mg kreatinin

 

 

< 4 yaş

 

< 0,15 mg/mg kreatinin

 

 

> 4 yaş

 

< 0,1 mg/mg kreatinin

 

 

Yetişkin:

 

0 – 1,9 mg/dL

 

İdrar, 24 saat

6 ay – 4 yaş:

 

< 0,15 mg/mg kreatinin

 

 

> 5 yaş:

 

< 0,1mg/mg kreatinin

 

 

Yetişkin:

E / K

3,6 – 38,0 mg/gün

 

 

 

E / K

< 40 mg/gün/1,73m2

 

 

Etilen glikol zehirlenmesi:

> 150 mg/L

 

Osteokalsin

Serum

Yenidoğan:

 

20 – 40 µg/L

 

 

2-17 yaş:

 

2,8 – 41 µg/L

 

 

Yetişkin:

E:

3 – 13 µg/L

 

 

(premenopoz):

K:

0,4 – 8,2 µg/L

 

 

(postmenopoz):

K:

1,5 – 11  µg/L

 

Potasyum (K+)

Serum

Prematür, kord:

 

5,0 – 10,2 mmol/L

 

 

Prematür,48 saat:

 

3,0 – 6,0 mmol/L

 

 

Yenidoğan, kord:

 

5,6 – 12,0 mmol/L

 

 

Yenidoğan:

 

3,7 – 5,9 mmol/L

< 3 ; > 6,5 mmol/L

 

Bebek:

 

4,1 – 5,3 mmol/L

 

 

Çocuk:

 

3,4 – 4,7 mmol/L

 

 

Yetişkin:

E / K

3,5 – 5,1 mmol/L

< 3 ; > 6,2 mmol/L

Plazma

Yetişkin:

E:

K:

3,5 – 4,5 mmol/L

3,4 – 4,4 mmol/L

 

İdrar, 24 saat

6-10 yaş:

E:

K:

17 – 54 mmol/ gün

8 – 37 mmol/ gün

 

 

10-14 yaş:

E:

K:

22 – 57 mmol/ gün

18 – 58 mmol/ gün

 

 

Yetişkin:

E / K

25 –125 mmol/gün

 

BOS

Yetişkin:

 

% 70 plazma düzeyi

2,5 – 3,2 mmol/L

 

Prealbümin

Serum

Kord:

 

13 mg/dL

 

 

2 ay-3 yaş:

 

16 28,1mg/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

20 40 mg/dL

 

İdrar

 

 

0,017 0,047 mg/gün

 

Psödokolin esteraz (SchE)

Serum

Yetişkin:

E:

K:

4,62 – 11,5 U/mL

3,93 – 10,8 U/mL

 

Sistatin C

Serum

1-16 yaş:

 

0,63 – 1,33 mg/L

 

 

Yetişkin:

 

0,48 – 0,98 mg/L

 

 

> 65 yaş:

 

0,93 – 3,35 mg/L

 

Sitrat

İdrar, spot

Yetişkin:

 

> 510 mg/g kreatinin

 

İdrar, 24 saat

0-15 yaş:

 

> 320 mg/gün/1,73m²

 

 

> 16 yaş:

 

> 400 mg/g kreatinin

 

 

Hipositratüri:

E / K

< 320 mg/gün

 

 

Ürolitiazis:

E:

K:

> 450 mg/gün

> 550 mg/gün

 

Sodyum (Na+)

Serum / plazma

Prematür, kord:

 

116 – 140 mmol/L

 

 

Prematür, 2 gün:

 

128 – 148 mmol/L

 

 

Yenidoğan, kord:

 

126 – 166 mmol/L

 

 

Yenidoğan:

 

133 – 146 mmol/L

 

 

Bebek:

 

139 – 146 mmol/L

<125 ; >150 mmol/L

 

Çocuk:

 

138 – 145 mmol/L

 

 

Yetişkin:

E / K

136 – 146 mmol/L

<120 ; >160 mmol/L

 

> 90 yaş:

 

132 – 146 mmol/L

 

İdrar, 24 saat

7-14 gün:

 

%20 yetişkin değeri

 

 

6-10 yaş:

E:

K:

41 – 115 mmol/ gün

20 – 69 mmol/ gün

 

 

10-14 yaş:

E:

K:

63 – 177 mmol/ gün

48 –168 mmol/ gün

 

 

Yetişkin:

E / K

40 – 220 mmol/gün

 

BOS

 

 

136 – 150 mmol/L

 

Total protein

Serum

Kord kanı:

 

4,8 – 8,0 g/dL

 

 

Prematür:

 

3,6 – 6,0 g/dL

 

 

Yenidoğan:

 

4,6 – 7,0 g/dL

 

 

1-30 gün:

 

4,1 – 6,3 g/dL

 

 

7 ay -1 yaş:

 

5,1 – 7,3 g/dL

 

 

1-2 yaş:

 

5,6 – 7,5 g/dL

 

 

2-18 yaş:

 

5,7 – 8,0 g/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

6,6 – 8,3 g/dL

 

 

Dinlenmede:

E / K

6,0 – 7,8 g/dL

 

 

> 60 yaş:

E / K

6,4 – 8,1 g/dL

 

Plevra sıvısı

 

 

< 30 g/L

< % 50 serum protein

 

Periton sıvısı

 

 

< 25 g/L

 

Amniyotik sıvı

Erken gebelik:

 

0,2 – 1,7 g/dL

 

 

Geç gebelik:

 

0,175 – 0,705 g/dL

 

Transuda

 

 

< 20 g/L

 

Eksuda

 

 

> 20 g/L

 

Trigliserit

Serum

Kord:

E:

K:

13 – 95 mg/dL

11 – 76 mg/dL

 

 

0-10 yaş:

E:

K:

30 – 100 mg/dL

35 – 110 mg/dL

 

 

Yetişkin:

E / K

35 – 150 mg/dL

 

 

Üst sınır:

 

150 – 199 mg/dL

 

 

Yüksek:

 

200 – 499 mg/dL

 

 

Çok yüksek:

 

≥ 500 mg/dL

> 2000 mg/dL

Troponin-I

Serum

 

E / K

0,00 – 0,04 mg/L

0,05 µg/L

 

AMI için cutoff değeri:

0,5 mg/L

 

Üre azotu

İdrar, 24 saat

Yetişkin:

E / K

12 – 20 g/gün

 

Üre, idrar-24 saat

Yetişkin:

E / K

15 – 34,2 g/gün

 

Ürik asit

 

< 12 yaş:

 

2,0 – 5,5 mg/dL

 

Serum

Yetişkin:

E:

K:

3,5 – 7,2 mg/dL

2,6 – 6,0 mg/dL

 

İdrar, 24 saat

Normal diyet:

 

250 750 mg/gün

 

 

Pürinsiz diyet:

 

< 420 mg/gün

 

BOS

 

 

85 – 932 mg/dL

 

Vitamin B12 (Siyanokobalamin)

Serum

Yetişkin:

E / K

250 1100 pg/mL

 

 

 

REFERANS DEĞERLER – HORMON / BELİRTEÇ

TEST ADI

YAŞ

Cinsiyet

Referans aralık

Panik değer

Alfa-Fetoprotein (AFP)

Serum

Fetüs  (1.trimestir) tepe:

200 – 400 mg/dL

 

 

Fetüs (kord kanı):

< 5 mg/dL

(tepe değerin %1’i)

 

 

1 yaş:

 

< 30 mg/L

 

 

Yetişkin:

E / K

0,5 5,5 U/mL

 

 

(% 97 toplum):

E / K

< 8,1 mg/L

 

 

(% 100 toplum):

E / K

< 15 mg/L

 

Maternal serum

14 hafta:

K

25,6 mg/L (medyan)

 

 

15 hafta:

K

29,9 mg/L

 

 

16 hafta:

K

34,8 mg/L

 

 

18 hafta:

K

47,3 mg/L

 

 

20 hafta

K

64,3 mg/L

 

 

21 hafta

K

74,9 mg/L

 

Amniyotik sıvı

15 hafta:

K

16,3 mg/L(medyan)

 

 

16 hafta:

K

14,5 mg/L

 

 

17 hafta:

K

13,4 mg/L

 

 

18 hafta:

K

12,0 mg/L

 

 

19 hafta:

K

10,7 mg/L

 

 

20 hafta:

K

8,1 mg/L

 

 

20 hafta:

K

6,2 mg/L

 

 

20 hafta:

K

5,5 mg/L

 

Folikül stimülan hormon (FSH)

Serum

2-11 ay:

E:

K:

0,19 – 11,3 U/L

0,1 – 11,3 U/L

 

 

Yetişkin:

E:

0,6 – 14,7 U/L

 

 

Foliküler faz:

K:

2,8 – 11,3 U/L

 

 

Ovulasyon:

K:

5,8 21 U/L

 

 

Luteal faz:

K:

1,2 9 U/L

 

 

Postmenopoz:

K:

21,7 153 U/L

 

 

Gebelik:

K:

0 – 0,3 U/L

 

Kanser antijen 15-3 (CA 15-3)

Serum

 

E / K

< 33 kU/L

 

Kanser antijen 19-9 (CA 19-9)

Serum

 

E / K

<37 U/mL

 

Kanser antijen 125 (CA 125)

Serum

 

E / K

< 35 kU/L

 

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

Serum

 

 

< 3,8 mg/L

 

 

Sigara (+):

E:

K:

0,52 – 6,3 mg/L

0,42 – 4,8 mg/L

 

 

 

Sigara (-):

E:

K:

0,37 – 3,3 mg/L

0,21 – 2,5 mg/L

 

Koryonik gonadotropin(CG), total

Serum

Yetişkin:

E/ K

< 5,0 mU/mL

 

 

menopoz:

K

< 13 mU/ml

 

 

Gebelik,1.hafta:

 

5 50 mU/mL

 

 

2.hafta:

 

50 500 mU/L

 

 

3.hafta:

 

0,1 10 U/mL

 

 

4.hafta:

 

1 30 U/mL

 

 

5.hafta:

 

3,5 115 U/mL

 

 

6-8.hafta:

 

12 270 U/mL

 

 

12. hafta:

 

15 220 U/mL

 

Koryonik gonadotropin (CG), beta

Serum

Yetişkin:

E / K

< 5,0 mU/mL

 

 

Gebelik, 1 hafta:

 

5 - 50 mU/mL

 

 

3-4 hafta:

 

5,8 – 750 mU/mL

 

 

5-6 hafta:

 

0,22 – 31,8 U/mL

 

 

7-8 hafta:

 

3,7–149,6 U/mL

 

 

2-3 ay:

 

≤ 290 U/mL

 

 

3 ay:

 

27,8 – 62,5 U/mL

 

 

4 ay:

 

12,0 – 56,5 U/mL

 

Lüteinizan hormon (LH)

Serum

Kord:

 

0,04 – 2,6 U/L

 

 

2-11 ay:

 

0,02 – 8,0 U/L

 

 

1-10 yaş:

 

0,08 – 3,9 U/L

 

 

20 yaş:

E:

0,7 7,9 U/L

 

 

71 yaş:

E:

3,1 – 34,6 U/L

 

 

Foliküler faz:

K:

2,4 – 12,6 U/L

 

 

Ovulasyon:

K:

17 77 U/L

 

 

Luteal faz:

K:

0 – 14,7 U/L

 

 

Postmenopoz:

K:

11,3 – 39,8 U/L

 

PAPP-A (Pregnancy-Associated Plasma Protein A)

Maternal serum

 

K:

< 32 mg/dL

 

Parathormon (PTH)

Serum

Kord:

 

< 3 ng/L

 

 

2-20 yaş:

 

9 52 ng/L

 

 

Yetişkin:

E / K

12 65 ng/L

 

Progesteron

Serum

0. gün:

E:

0,34 1,70 mg/L

 

 

Yetişkin:

E

0 – 0,75 mg/L

 

 

Foliküler faz:

K:

0 – 1,13 mg/L

 

 

Ovulasyon:

K:

0 – 16 mg/L

 

 

Luteal faz:

K:

0,95 – 21 mg/L

 

 

Postmenopoz:

K:

0 – 1 mg/L

 

 

Gebe, 1.trimester:

K:

20 – 50 mg/L

 

 

2.trimester:

K:

50 – 100 mg/L

 

 

3.trimester:

K:

100 – 400 mg/L

 

Prolaktin (PRL)

Serum

Çocuk:

 

5 – 20 mg/L

 

 

Yetişkin:

E:

K:

4,1 – 18,4 mg/L

3,4 – 24,1mg/L

 

 

Gebe, 1.trimester:

K:

< 80 mg/L

 

 

2.trimester:

K:

< 170 mg/L

 

 

3.trimester:

K:

< 400 mg/L

 

PSA, serbest

Serum

Yetişkin:

E:

0 – 0,4 mg/L

 

PSA, total

Serum

Yetişkin:

E:

0 4 mg/L

 

 

40-49 yaş:

E

0 – 2,5 mg/L

 

 

50-59 yaş:

E

0 – 3,5 mg/L

 

 

60-69 yaş:

E

0 – 4,5 mg/L

 

 

70-79 yaş:

E

0 – 6,5 mg/L

 

Tiroksin (T4), serbest

 

Kord:

 

12 – 22 pg/mL

 

Serum

0-4 gün: