REFERANS DEĞERLER – KOAGÜLASYON
TEST ADI YAŞ CİNSİYET REFERANS ARALIK PANİK DEĞER
Antitrombin III (sitratlı plazma) % 75 – 125
APC Resistansı (sitratlı plazma) 0.86-1.10
aPTT (sitratlı plazma) 1 gün: 31,3 – 54,5 sn
5 gün: 25,4 – 59,8 sn  
1 ay: 32 – 55,2 sn  
3 ay: 29 – 50,1 sn  
6 ay: 28,1 – 42,9 sn  
Yetişkin: 23 – 35 sn > 150 sn
Faktör II (sitratlı plazma) %70-120
Faktör V (sitratlı plazma) %70-120
Faktör VII (sitratlı plazma) % 70-120
Faktör VIII (sitratlı plazma) % 70-150
Faktör IX (sitratlı plazma) % 70-120
Faktör X (sitratlı plazma) % 70-120
Faktör Xa  (sitratlı plazma) 0 IU/ ml
Faktör XI (sitratlı plazma) % 70-120
Faktör XII(sitratlı plazma) % 70-120
Faktör XIII (sitratlı plazma) Pıhtı erimez
D-Dimer (sitratlı plazma) E / K < 500 ng/mL
Fibrinojen (sitratlı plazma) 1 gün: 167 – 399 mg/dL  
5 gün: 162 – 462 mg/dL  
1 ay: 167 – 378 mg/dL
3 ay: 150 – 379 mg/dL  
6 ay: 150 – 387 mg/dL
Yetişkin: E / K 180 – 350 mg/dL ≤ 75 ; > 700 mg/dl
İnvitro Kanama Zamanı Yetişkin : Kolloje-Epinefrin:85-165
Kollojen-ADP      :71-118
Koagülasyon Faktör İnhibitör Tayini Negatif
0-1 BU
Lupus Antikoagülanı (Tarama) Yetişkin : 31-44 sn
Lupus Antikoagülanı (Doğrulama) Yetişkin : 30-38 sn
Lupus Antikoagülanı Oran Yetişkin: 0.8-1.2
Protrombin zamanı (PT)
(sitratlı plazma)
1 gün: 10,1 – 15,9 sn
5 gün: 10,0 – 15,3 sn
1 ay: 10,0 – 14,3 sn
3 ay: 10,0 – 14,2 sn
6 ay: 10,7 – 13,9 sn
Yetişkin: 10 – 14 sn > 35 sn
PT - INR 1 gün: 0,53 – 1,62  
5 gün: 0,53 – 1,48  
1-3 ay: 0,53 – 1,26  
6 ay: 0,61 – 1,17  
Yetişkin: 0,8 – 1,2 ≥ 5,5
Protein C Aktivitesi (sitratlı plazma) Yetişkin: %70-140
Protein S Aktivitesi (sitratlı plazma) Yetişkin: %60-130
Trombin zamanı (TT)
(sitratlı plazma)
E / K 14 – 21 sn
Trombosit Agregasyonu
(sitratlı PRP plazma)
ADP           % :69-88
Kollojen    % :70-94
Epinefrin   % :78-88
Ristocetin % :87-102
Von Willebrant Faktör Ag(sitratlı plazma) 0 kan grubunda :% 52-154
A,B,AB kan gruplarında : %60-200
Von Willebrant Faktör Ricof(sitratlı plazma) %: >40

REFERANS DEĞERLER – HEMATOLOJİ

TEST ADI

YAŞ

CİNSİYET

REFERANS ARALIK

PANİK DEĞER

Asit Ham

Negatif

G6PD (Spot Metot)

Normal

G6PD ( Kanditatif)

4,6-13,5(U/g Hb)

 

Hemoglobin Elektroforezi

A2 % :1.4-3.5
A   % :95-98.6
F %     :<2(2 yaşın üstündeki
çocuklarda ve erişkinlerde)

 

Hemoglobin H

-HbH Hastalığı : (100%)(+++)
-αThalassemia trait: (100%) (+)
-β-thalassemia       : (1.4%)(+)
-Demir Eksikliği An:(17.7%)(+)
-Hereditary persistent fetal  
hemoglobin :(-)
-Diğer Hemoglobinopatiler:  ( -)
-Normal Kontrol : (-)

Kriyoglobulin

Negatif

Methemoglobin

Çocuklar
da

Çocukta  %1.5

Yetişkin:

%1

Oraklaşma

Negatif

 

Osmotik Frajilite

Hemoliz 2,3,4. tüplerde ise frajilite artmış, 5.6.7. tüplerde ise normal, 8 ve üzerinde ise frajilite azalmıştır

Piruvat Kinaz(Spot)

Normal

Piruvat Kinaz (Kanditatif)

37 ºC  111-406mu/10^9

Retikülosit   Boyama

Erkek
Kadın

<%2
<%3

Retikülosit Sayımı (EDTA)

Yeni doğan:

% 2,5 – 6,5

Çocuk:

% 0,5 – 3,1

Yetişkin:

% 0,5 – 2,5

Sukroz Lysis

< %5Negatif
%6-10 şüpeli
>%10 pozitif

Sedimantasyon
(Sitratlı Kan)

Çocuk:

0 – 15 mm/saat

< 50 yaş:

E:
K:

0 – 10 mm/saat
0 – 20 mm/saat

> 50 yaş:

E:
K:

0 – 20 mm/saat
0 – 30 mm/saat

Lökosit Alkalen Fosfataz B.

Yetişkin:

%18-100

CBC (Tam kan sayımı; Hemogram)- Referans Değerler (EDTA’lı tam kan)

HCT
(%)

Hb
(g/dL)

RBC
(103/mL)

MCH
(pg)

MCHC
(g/dL)

MCV
(fL)

WBC
(103/mL)

NEc
(103/mL)

LYc
(103/mL)

MOc
(103/mL)

EOc
(103/mL)

BAc
(103/mL)

PLT
(103/mL)

0-1 gün

42-60

13,5-22,0

3,9-5,5

31-37

98-120

9-30

6-26

2-11

0,4-1,08

0,02-0,85

0-0,6

150-350

1-7 gün

45-67

13,5-22,0

4,0-6,6

31-37

29-37

95-121

9,4-34

5-21

2,0-12,0

0,4-3,1

0-0,9

0-0,6

1-2 hafta

42-66

13,5-21,5

3,9-6,3

30-37

28-38

88-120

5-21

1,5-10

2,0-17,0

0,2-2,7

0,1-1,1

0-0,3

2-4 hafta

39-63

12,5-20,5

3,6-6,2

29-36

28-38

86-118

5-20

1-9,5

2,0-17,0

0,7

0,2

1-2 ay

31-55

10,0-18,0

3-5,4

27-34

29-37

85-117

5-19,5

1-9

2,5-16,5

0,7

0,2

2-3 ay

28-42

9,0-14,0

2,7-4,9

26-34

30-36

77-115

6-17,5

1-8,5

2,5-16,5

0,6

0,2

3-6 ay

29-41

9,5-13,5

3,1-4,5

25-34

32-37

74-108

6-17

1-8,5

4,-13,5

0,6

0,3

6-24 ay

33-39

11,0-13,5

3,7-4,7

23-31

32-38

70-86

5,5-17,5

1-8,5

4-10,5

0-0,9

0-0,7

0-0,2

2-5 yaş

34-40

11,2-13,5

3,9-4,9

24-30

32-37

75-87

5,5-15,5

1,5-8,5

2-8,0

0-1

0-0,7

0-0,2

5-8 yaş

35-45

11,4-15,5

4,0-5,0

25-33

32-37

77-95

4,5-15,5

1,5-8,5

1,5-7

0-1,4

0-0,7

0-0,2

8-12 yaş

36-43

11,6-15,5

26-32

32-37

76-90

4,5-13,5

1,5-8

1,5-6,8

0-0,8

0,06

0-0,2

12-15 yaş

E:
K:

37-49
36-46

12,3-16,0
11,8-15,5

4,2-5,6
4,0-5,2

25-34

32-37
32-36

77-94
73-95

4,5-13,5

1,5-8

1,5-6,5

0-0,8

0,06

0-0,2

15-18 yaş

E:
K:

38-49
36-46

12,6-17,0
12,0-15,5

27-32
26-34

32-36

79-95
78-98

4,5-13,2

1,8-8

1,2-6,2

0-0,8

0,06

0-0,2

18 yaş

E:
K:

41-53
36-46

13,6-17,5
12,0-16,0

4,4-5,9

27-34

32-36

80-100

4,5-13,0

1,8-8

1,0-6,1

0,2-0,8

0,05

0-0,2

>21 yaş

E:
K:

42-52
37-47

14,0-18,0
12,0-16,0

4,7-6,1
4,2-5,4

27-34

32-36

87 ± 7

4,8-10,8

1,8-7,7

1,0-4,8

0,3-0,8

0-0,4

0-0,15

130-400

Panik değer:

Yetişkin

< 21
> 65

≤ 6,5
> 22

< 1,5
> 35

≤ 1

≤ 40
> 1000

Yenidoğan

< 33
> 70

< 9,5
> 22